Textiltryck

Textiltryck

Textiltryck

Vi använder Silkscreentryck teknik, färgen pressas genom en tunn silkesväv som är fastspänd i en ram. Det är möiligt att göra många olika textiltryck med Silkescreentryck. Vi kan verkligställa olika specialtryck som är omöjliga med andra tekniker.

Det fins inga gränsser för färger men Silkestryck är billigare en digitaltryck specielt då det inte används så många färger.

Raportlängd kan vara mellan 80-600 cm  och i repeterande mönster 100-200 cm. Max. tryckbredd 200 cm.

Med rotationtryck gör vi mestadels enfärgade, över 500 meter långa tryck. Rotationtryck max. bredd 180 cm och längd 64,1 cm

Ta kontakt med försäljningen och fråga mera.