Leikkuu

Leikkuu

Leikkuu

Digital skärning snabbar up och gör små beställningar av reklamtextiler.
Det är också nu möjligt att tillverka enskilda inrednings- och klädtextiler.

Vi kan skära precis i 1:1 storlek enligt digitala linjor eller enlight figurens linjor.

Matningsmaskinen möjliggör också skärning av elastiska textiler.

Maximal skärningsbredd är 320 cm